Jura på deltid og via internettet

,

Journalist Thomas Nygaard Madsen fra MediaWatch læser sideløbende med sit job jura på SDU. Læs hvordan han kunne bruge sin uddannelse i en vigtig historie, og hvordan det er at læse jura og være til forelæsninger over nettet.

Jeg har det seneste år gennemført 3. og 4. semester ud af 10 på deltidsuddannelsen i jura på Syddansk Universitet.
3. semester, som lå i efteråret 2017, bestod af to fag: Forfatningsret og EU-ret. Forfatningsret var en fortsættelse af første del af faget, som var placeret i foråret 2017. Forfatningsret behandler blandt andet Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, grundlæggende menneskerettigheder, herunder ytringsfrihed, magtens tredeling og andre grundlæggende elementer af samfundets opbygning.

Forfatningsret gav ekstra dimension til historie
Faget har givet mig en grundig indsigt i de grundlæggende rettigheder, som fysiske og juridiske personer har, samt hvordan forskellige retskilder, såsom Grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, rangerer over for hinanden. Blandt de frihedsrettigheder, som har været en del af undervisningen, er ytringsfriheden, som ofte spiller en rolle i mit daglige arbejde. Eksempelvis klædte viden fra faget Forfatningsret mig bedre på til at skrive om fogedforbuddet vedrørende bogen ”Syv år for PET” og det efterfølgende retlige forløb med afklaring af, hvem der er den rette modtager af fogedforbud.

EU-ret relevant for TV 2-historier
EU3. semesters andet fag, EU-ret, har givet mig en væsentligt grundigere forståelse for, hvordan EU er skruet sammen og opererer, og hvilke kompetencer EU har over for medlemsstaterne. Viden fra faget har jeg kunnet bruge i mit daglige arbejde, når jeg har beskæftiget mig med EU-stof. Det gælder eksempelvis retssager med TV 2 i centrum, som har været i proces hos EU-Domstolen.
4. semester, som løb af stablen i foråret 2018, indeholdt kun et enkelt fag, Forvaltningsret. Faget beskæftiger sig i meget grove træk med offentlige myndigheder, såsom kommuners, styrelsers, ministeriers og direktoraters, kontakt med mennesker og virksomheder. De primære love, som tages under behandling, er forvaltningsloven og offentlighedsloven.
Særligt et nærmere kendskab til offentlighedsloven har været gavnligt. Jeg har fået et meget større indblik i, hvilke regler der regulerer adgangen til aktindsigt og begrænsningen heraf. Samtidig har faget klædt mig bedre på til at vide, hvilke rettigheder og pligter jeg har i min dialog med de offentlige myndigheder, jeg har kontakt med i mit daglige arbejde.
Som nævnt har jeg det seneste år læst 3. og 4. semester på jura-deltidsuddannelsen efter året forinden at have gennemført 1. og 2. semester. På uddannelsens første del bestod undervisningen blandt andet af en ret udførlig gennemgang af lovgivningsprocessen. Den viden har jeg efterfølgende kunnet tage med mig og bygge videre på.
Jeg vil også beskrive praktikken ved studiet, der som nævnt er på deltid. Det vil sige, at det tager fem år mod de normale tre år ved et fuldtidsstudie at opnå en bachelorgrad. Arbejdsmængden vil jeg anslå til 15 timer i ugen i gennemsnit i en blanding af forelæsninger og læsning. Pensummængden varierer, mens der er forelæsninger på lørdage mellem kl. 9.15 og 16. Der er forelæsning i runde tal hver anden lørdag.

Mød op i Odense – eller gå online
Undervisningen er tilrettelagt som fjernstudie. Forelæsningerne foregår på Syddansk Universitet i Odense, og man kan vælge at møde op i auditoriet, ligesom man kan følge forelæsningerne online live hjemmefra med mulighed for at stille spørgsmål og kommentere undervisningen i en chatfunktion. Forelæsningerne er desuden tilgængelige efterfølgende som videoklip, hvis man ikke har mulighed for at følge forelæsningerne live de pågældende lørdage. Jeg følger i runde tal lige under halvdelen af forelæsningerne live hjemmefra, mens jeg ser resten forskudt, når det passer i kalenderen.

Et par nyttige links
http://domstol.fe1.tangora.com/New-S%C3%B8geside.31488.aspx
Højesteret har et domsarkiv, hvor domme afsagt efter 1. september 2009 kan findes. De kan være nyttige til at finde tidligere domme inden for områder, som man finder relevante.
https://www.retsinformation.dk/
Retsinformation samler love, bekendtgørelser, cirkulærer mv. af enhver tænkelig art. Databasen er nyttig til eksempelvis at finde præcise lovtekster og finde mere specifikke og detaljerede bekendtgørelser

Faktaboks

Dato/periode: 01.09.2017-30.06.2018

Samlet støtte: 7500