PU-støtte til kurser på virksomheden

Når I er medlem af PU, kan I få støtte til kurser for medarbejderne, som I selv arrangerer.

Hop til 18 bud på interne kurser
Se fordelene ved intern efteruddannelse

Som medlemsvirksomhed kan I søge støtte til interne kurser på redaktionen. Kurserne skal have karakter af efteruddannelse og må ikke være oplæring, teambuilding eller planlægning.

Så stor er støtten
Støtten er op til 900 kr. per deltager per dag. Alle ansatte kan deltage i kurset, men I kan kun få PU-støtte til fastansatte på fuld tid på DJ-overenskomst.

NYT: Få ekstra støtte, hvis I tager kursister udefra med
PU tilbyder nu ekstra støtte for eksterne kursister på jeres interne kurser. Det betyder, at når I tager en eller flere freelancere fra området med, eller en kollega fra et andet medie, så støtter PU med op til 1800 dkr. per dag per ekstern kursist. I angiver blot i jeres ansøgning, hvor mange eksterne I forventer at have med, og i tilbagemeldingen efter kurset, hvor mange eksterne I endte med på kurset.

Nu kan DJ’s specialgrupper og kredse også søge støtte til efteruddannelseskurser lokalt
PU’s bestyrelse har beslutte at give DJ’s specialgrupper og kredse mulighed for at få støtte til kurser på lige fod med virksomhedskurser – dvs. at man kan opnå 900 kr. per dag per støtteberettiget deltager i efteruddannelsen. Kontakt PU og hør nærmere.

Sådan får I støtte til et virksomhedskursus
1. Aftal kurset med chefen
2. Tal evt. med Else Bjørn ([email protected]) i Pressens Uddannelsesfond
3. Kontakt underviser og få et tilbud
4. Lav budget
5. Tæl antal støtteberettigede deltagere og angiv evt. hvor mange eksterne kursister I forventer.
6. Få tillidsmandens underskrift på at deltagelse er frivillig
7. Send en fælles ansøgning i skema E. via PU.dk før kursusstart. I skal i ansøgningen angive formålet, forventet antal deltagere, antal undervisningsdage og de udgifter, I har i forbindelse med undervisningen.

3 fordele ved interne kurser
1. Forskning i overførsel af læring fra kursus til praksis på arbejdspladsen er mest effektiv, når kursisten får mulighed for at anvende det nye med det samme, han/hun er tilbage på jobbet.

2. Jo flere I er, jo mere støtte får I, og jo bedre kursus har I råd til at lave. Derved får I mere læring for pengene.

3. Med et arbejdspladskursus har ledelsen god mulighed for at tilrettelægge emne og tidspunkt for kurset med nye tiltag på mediet/redaktionen. Derved er mulighed for at bruge det nye i praksis optimal. 

Inspiration til interne kurser på arbejdspladsen

Se 17 kurser samlet i onlinekataloget

Ryk jer fra forstyrrelser og manglende overblik til fokus og flow
Lærings- og coaching-forløb til jer, der arbejder med komplekse og kreative opgaver, som fx journalistik og kommunikation. Mange oplever en hverdag, hvor opgavebunken er uoverskuelig og kollega-henvendelser forstyrrende – selvom man gerne vil hjælpe. I forløbet får I styr på begge dele: Jeres personlige opgave-flows og de individuelle behov for fokus og koncentration. Line Hviid er ekspert i effektive og menneskelige arbejdsprocesser for både teams og individer. Hun er desuden professionel kommunikatør, foredragsholder, podcaster og blogger. 

Hvem: Line Hviid
Telefon: 26 18 53 61 
Web: www.fokusogflow.dk
Mail: [email protected]

Lær at bruge det populære AI-værktøj ChatGPT
Er I nysgerrige på kunstig intelligens, og vil I gerne finde ud af, hvordan I kan effektivisere og lette bestemte arbejdsopgaver ved hjælp af AI? Kom på et skræddersyet kursus og lær at bruge det store potentiale i ChatGPT til at løse konkrete arbejdsopgaver. Vores specialiserede undervisere tager jer med ind i AI-universet og klæder jer på med ny viden og konkrete redskaber til at tage kontrollen over robotten og give den de helt rette input. Efter kurset kan I arbejde intelligent, effektivt og løsningsorienteret med AI – både individuelt og som team.

Hvad: AI, ChatGPT og kunstig intelligens
Hvem: Kursusfabrikken
Telefon: 61 66 76 28
Web: https://www.kursusfabrikken.dk/skraeddersyede-kurser/

Boost kreativiteten: Flere og bedre ideer
Lær hvordan I strukturerer ideudvikling: Få ideerne til at flyde let og i nye retninger, så I får mange flere og anderledes ideer. Se hvordan samarbejde giver dobbelt op på ideer og lær at veksle mellem ideudvikling med research og at bruge hinandens kreative ressourcer optimalt.
Underviser: Karen Straarup
Web: www.karenstraarup.dk/what-i-do
Mail: 
[email protected]

Crashkursus i aktindsigt
Lær hvordan I søger aktindsigt, så I kan nå et spadestik længere ned i de gode historier. Med eksempler og masser af øvelser lærer I, hvordan I kommer længst hos de forskellige offentlige instanser. Og hvordan I klager, hvis det ikke lykkes.
Undervisere: Nils Mulvad eller Oluf Jørgensen
Hvem: Kaas & Mulvad
Web: kaasogmulvad.dk/forside/interne-kurser/
Mail: [email protected]

Avanceret personsøgning
Hvad enten I laver ugeblade eller dybdeborende journalistik, er jeres evne til at finde kontaktoplysninger og mange andre informationer om personer en afgørende faktor for, hvor god jeres research og dermed jeres historier bliver.
Tommy Kaas giver sine bedste tricks fra sig til research på nettet, i databaser og i de sociale medier i et oplæg på en halv dag eller laver et kursus på en, to eller tre dage, som er målrettet jer. Kurset kan også laves online.
Hvem: Kaas & Mulvad
Web: kaasogmulvad.dk/forside/interne-kurser/
Mail: [email protected]

Journalistik med perspektiv
God journalistik peger på konflikterne og problemerne, konstruktiv journalistik går skridtet videre og finder kilder, der peger på hvilke mulige løsninger, der kunne være. Vil I gerne give jeres læsere historier, der peger videre og dermed giver mere værdi for den pris, læserne betaler, kan I invitere Ulrik Haagerup eller en anden fra Constructive Institute på besøg. De arbejder for at hjælpe journalister og medier, der gerne vil udvikle journalistikken fra sort/hvide konflikter og polarisering hen mod nye løsninger og et højere oplysningsniveau. Haagerup og hans kollegaer har f.eks. undervist og inspireret Ritzaus journalister og tilbyder både endagskurser og workshops ude på redaktionerne og arbejdspladserne.
Hvem: Constructive Institute
Telefon: 60138600
Web: www.constructiveinstitute.org
Mail: [email protected]


FORMIDLING OG FORTÆLLING

Giv historien vinger                  
Nyhedstrekanten er fin, men nogle historier løfter sig, når de bliver formidlet med virkemidler og fortælleteknik inspireret af litteraturen. Rikke Hyldgaard brænder for at bruge litteraturens virkemidler i journalistikken, og har bl.a. besøgt TV Syd og Sjællandske Medier for at lære kunsten og især håndværket fra sig. Hun er journalist, forfatter og lektor ved SDU, og fik i 2011 Spadestikprisen for sin fortælling om en ung soldats oplevelser i Afghanistan.
Hvem: Rikke Hyldgaard
Telefon: 40720387 
Web: rikkehyldgaard.dk
Mail: [email protected]

Skriv kreativt og bliv læst       
I 2022 fik Akademikerbladet Bordingprisen for årets bedste ide for en tegnet historie om en akademiker på kanten af førtidspension. Jakob Fälling er både tegner og journalist og underviser bl.a. i kreativ skrivning, reportage, portræt og fortællende journalistik og feature. Han veksler mellem øvelser og teori og bruger inspiration fra musik og film. Han har i over 15 år undervist journaliststuderende på DMJX og har på Nordjyske givet et internt kursus i digital fortælling og fortællende journalistik.
Hvem: Jakob Fälling
Telefon: 29131716
Web: fälling.dk
Mail: [email protected]

SPROG OG REDIGERING

Farvel til sprog- og kommafejl
Hvis I trænger I til et sprogligt eftersyn eller til at få genopfrisket de nye kommaregler, har retorikeren og journalisten Eva Prohaska Mørk i sin virksomhed Proscript erfaring med kurser til mediehuse, organisationer og virksomheder. I kan gratis tage kommatesten og månedens sprogquiz på Proscripts website og tilmelde jer månedens sprogtips på email.
Hvem: Eva Prohaska Mørk
Telefon: 35 10 22 55
Web: www.proscript.dk
Mail: [email protected]

Fairness i citater, vinkler og rettelser
Hvert medie har sine egne grænser og etiske standarder, så dette kursus fungerer især godt som internt  kursus ude på et medie, hvor det er jeres medies regler og journalistikkens etik, der sikrer, at I ikke havner i Pressenævnet, som har strammet kursen. Jacob Mollerup ser på, hvilke rettelser og klager I løber ind i, kigger på hvordan I undgår dem og sørger for, at alle artikler lever op til jeres etiske regler. Og at I har en procedure for at få rettet alle versioner, hvis de ikke gør. Metoden er at bruge guiden Skarp og Fair – 10 gode råd. Og at se på hvordan andre før har trådt i spinaten.
Hvem: Jacob Mollerup, tidligere lytter- og seerredaktør i DR for Kaas & Mulvad
Web: kaasogmulvad.dk/forside/interne-kurser/
Mail: [email protected]

7 ting, I skal vide om rubrikker
I dag udkommer de fleste af os først på nettet, og vi laver selv rubrikken til historien, der er afgørende for, om historien bliver åbnet og læst. Samtidig er det i dag nemt at undersøge hvor mange, der har klikket på hver journalists historier. På en dag kan Jonas Skov Nielsen fra Ekstra Bladet eller Jesper Helmer fra TV2 lære jer, hvordan I finder den perfekte balance mellem intelligent tilbageholdt information og rendyrket clickbait gennem oplæg og brainstorm i grupper.
Hvem: Jonas Skov Nielsen fra Ekstra Bladet eller Jesper Helmer fra TV2 for Kaas & Mulvad
Web: kaasogmulvad.dk/forside/interne-kurser/
Mail: [email protected]

DIGITALE MEDIER

Nyhedsbrevene er guld
Nyhedsbrevene er et af de vigtigste omdrejningspunkter for nytænkende medier og organisationer. Når I forstår, hvorfor de er meget mere end en måde at hente trafik på, bliver de også sjove at lave. Jan Birkemose har specialiseret sig i nyhedsbreve og har undervist folk fra alle landets medier og større organisationerne. På en effektiv dag får I nye tendenser, do’s and don’ts, tone of voice og inspiration til nye strategier og formater og til at bruge nyhedsbreve journalistisk.

Hvem: Medietrends.dk ved Jan Birkemose
Telefon: 23 38 42 10
Web: www.medietrends.dk/medietrends-kurser
Mail: [email protected]

Web-artikler: Bliv fundet og læst
Skal det være din artikel, som bliver læst mest, fordi den ligger øverst i søgeresultatet, når nogen googler på indholdet?  Og vil I gerne, at jeres journalistik læses af flere uden at gå på kompromis med kvaliteten? Vil I gerne have mere tid til at gennemarbejde vigtige artikler uden at tabe trafik? Så kan en dag med besøg af Eric Ziengs sætte skub i, hvordan jeres kommende online-artikler får et længere liv, og bagkataloget får pustet nyt liv i sig med mere trafik. Eric Ziengs har f.eks. inspireret journalister på Jyllands-Postens lokalaviser til at gennemarbejde alt fra rubrikker til billedtekster for at øge trafikken. Han har været konsulent hos Kristeligt Dagblad med fokus på, hvordan journalistiske artikler optimeres til at blive fundet af nettets søgemaskiner (SEO) og skrevet en grundbog om digital marketing, mens han arbejdede hos Videncentret Bolius, som pga. målrettet SEO er et af de 30 mest brugte websites i DK.
Hvem: Eric Ziengs
Hvad: Nochmal Consulting
Telefon: 41427567
Web: https://nochmal.dk
Mail: [email protected]

FOTOGRAFI OG BILLEDREDIGERING

Foto for journalister
I kan som journalister forbedre jeres fotos og mobilfotos med 50 procent, hvis I lærer at bruge jeres kamera, får basale fototips og vejledning i, hvordan I håndterer de to opgaver som journalist og fotograf på samme tid, og lærer enkel redigering, som kan rette en skæv horisont op eller give intensitet til et portræt. Fotograferne Søren Voigt Juhl og Lars Bertelsen, som står bag Fotografværkstedet, har stor erfaring i sammen med arbejdspladser at lave korte, specialdesignede kurser, og har både efteruddannet journalister og fotografer i at tage bedre fotos, i at efterbehandle billeder og arbejdet i et godt, digitalt flow.
Hvem: Søren Voigt Juhl og Lars Bertelsen
Hvad: Fotografværkstedet
Telefon: 20144830
Web: www.fotografvaerkstedet.dk
Mail: [email protected]

VIDEO

Mobilfoto, -video og videoredigering
Er I en redaktion, der mest skriver, men som også gerne vil lære, hvordan I laver en kort nyhedsvideo, eller klipper en explainer-video, der viser, hvordan man steger juleanden eller bare en sjov invitation til julefrokosten, kan I tage fat i fotograf Robert Wengler. Han har blandt andet undervist på Jysk Fynske Medier i hold for 4-8 personer i billedredigering for journalister (2-dages kursus), og i Adobe Premiere Pro og Final Cut for fotografer (1 dag). Han kan desuden tilbyde 1- og 2-dages kurser i bedre foto med mobil eller kamera, mobilvideo og videoredigering solo eller i små hold.
Hvem: Modulkursus, v. fotograf Robert Wengler
Telefon: 20430656
Web: www.modulkursus.dk/
Mail: [email protected]

LYD

Brug din stemme og bliv hørt
Hvad enten I på din arbejdsplads laver radio, podcast, tv eller blot har brug for at præsentere jeres ideer for kolleger til et møde, er stemmen og kroppens sprog afgørende for, om I brænder igennem og får jeres budskab formidlet. På et en-dagskursus kan skuespiller og stemmecoach Merete Nørgaard lære jer via fysiske øvelser at trække vejret, så ordene får luft, og at pauser ikke blot er ok, men også giver udsagnet vægt. I øver at tale et lokale op og tage den plads, I skal have, og at stå og sidde så I lyder troværdige. Og I har det sjovt imens.
Hvad: Living Voice
Hvem: Merete Nørgaard
Web: https://www.livingvoice.dk/
Mail: [email protected]

Værtstræning og speak
Hvis I lavet jeres eget studie, hvor I kan lave tv og video-indslag, eller udkommer I også i lyd, er det en god investering at få værts- og stemmetræning. Tina Bilsbo er en kendt radio- og tv-vært, som nu bruger sin erfaring i undervisning og medietræning. Berlingske har været glade for et intern kursus i værtstræning og speak. Bilsbo giver også stemmetræning, som er relevant, efter mange medier er begyndt at give brugerne mulighed for at lytte i stedet for at læse.
Hvem: Be by Bilsbo
Telefon: 3119 3213
Web: bilsbo.dk
Mail: [email protected]

PODCASTS

Styrk kommunikationen med podcast
Er I ansat i en virksomhed eller en organisation, der gerne vil i gang med podcast? Så kan I sammen med Bille Sterll finde ud af, hvad I vil med podcasten, og hvordan I kan bruge podcast aktivt i kommunikationen til at fortælle vedkommende historier om jeres organisation. Bille Sterll er journalist med stor erfaring i lyd som radiovært og tilrettelægger i DR og laver podcasts for organisationer som LEV, Socialpædagogerne og HK Privat. Hun underviser desuden i podcastproduktion for Mediernes Efteruddannelse, Aalborg Universitet og FOA.
Hvad: Journalistik med mere
Hvem: Bille Sterll
Telefon: 26 83 83 99
Web: billesterll.dk

Lær at fortælle i lyd
Vil I lære at fortælle jeres historier i lyd, som modtagerne har tid til at høre, mens de kører bil, ordner vasketøj og laver mad, er det en god ide at få inspiration til, hvad der fungerer godt som podcast fra folk, der har en solid baggrund i journalistik i lydform.
Dorte Palle og Tor Arnbjørn kalder deres firma for Rakkerpak og tilbyder både helt korte oplæg og længere forløb. De har begge både produceret og været chefer i DR, før de blev selvstændige, hvor de bl.a. har undervist Jyllands-Postens journalister i at lave podcasts.
Hvad: Rakkerpak Productions
Hvem: Dorte Palle og Tor Arnbjørn
Telefon: Dorte 5368 0969 Tor 20942073
Web: www.rakkerpak.nu
Mail: [email protected]

Ideudvikling og efterkritik
God journalistik afhænger ikke kun af grundig research, men især af de gode ideer til vinkler og emner og nye måder at fortælle på. Ideer kan fremelskes, opdyrkes og forædles, og det er et af de emner, som Klaus Henriksen har undervist i Jysk Fynske Medier. Han er er cand.comm., tidligere udviklingsredaktør på TV-Avisen og måske mest kendt for sine lederkurser, men rykker også ud til inspirationsdage og kortere kurser f.eks. om efterkritik, der har stor betydning, når et medie vil skabe retning, kvalitet og arbejdsglæde.
Hvem
: Klaus Henriksen
Hvad: Mediekonsulenterne
Telefon: 21954343
Web: www.mediekonsulenterne.dk
Mail: [email protected]

De fleste kursusudbydere hos Mediernes Efteruddannelse underviser gerne på interne kurser. Her har vi samlet en række eksempler, men der er mange flere. Se alle udbydere her.

SDU og DMJX tilbyder begge interne kurser
Læs om DMJX’s interne kurser til virksomheder og mediehuse
Læs om Mediernes Forsknings- og Innovationscenter på SDU, der tilbyder virksomhedskurser og konsulentbistand