Ansøgning

Herunder finder du ansøgningsskemaer til Pressens Uddannelsesfond.
Læs evt. kort vejledning med bl.a. ansøgningsfrister, inden du går i gang. 

SKEMAER

A: Individuel støtte
Brug skema A, når du søger støtte til studieture og til kurser, konferencer og uddannelser i ind- og udland, der ikke i forvejen er støttet af PU gennem Mediernes Efteruddannelse.
Udfyld ansøgningen her:  – Ansøgningsskema A

Læs også om muligheden for at få vejledning til din ansøgning om efteruddannelse.

ØVRIGE ANSØGNINGSSKEMAER

C2: Bevillig af støtte forsknings- og granskningsprojekter
Brug skema C, hvis du som virksomhed eller institution med tilknytning til PU søger støtte til forsknings- og analyseprojekter, der giver resultater, som kan bruges i efteruddannelsesmæssige sammenhænge. Projekterne skal være relevante i forhold til PU’s formål. Kan kun søges efter aftale med PU.
Udfyld ansøgninger her: Ansøgningsskema C(2)

D: Bevilling af støtte udviklingsprojekter
PU kan i særlige tilfælde uddele støtte via skema D til udviklingsprojekter, der udvikler og afprøver nye former for efteruddannelse. Der gives typisk støtte til udviklingsprojekter, hvor erfaringen er til glæde for hele området, herunder bl.a. kommende kursister og alle udbydere. Kun PU-medlemsvirksomheder og virksomheder med særlige tilknytning til PU, herunder kursusudbydere, kan søge om støtte.
PU’s administration skal kontaktes, før der ansøges.
Udfyld ansøgninger her: Ansøgningsskema D

E: Støtte til interne efteruddannelseskurser 
Brug skema E, hvis du som virksomhed eller institution søger støtte til interne kurser, som bliver holdt på PU’s medlemsvirksomheder. Kurserne skal have karakter af efteruddannelse og må ikke være oplæring. Underskrift fra tillidsmand, der bekræfter, at deltagelse er frivillig, skal vedhæftes.
Udfyld ansøgningen her: Ansøgningsskema E

F: Særlige kursusaktiviteter 
Brug skema F, når du søger støtte til at afholde kurser, konferencer, festivaler. Kan søges af PU-medlemsvirksomheder, institutioner med tilknytning til PU og andre.
Kan kun søges efter aftale med PU.
Udfyld ansøgninger her: Ansøgningsskema F