PU’s bestyrelse

Bestyrelsen i PU er sammensat af otte medlemmer – fire repræsentanter for henholdsvis medarbejdere og arbejdsgivere.

Fondens administration ledes af Tine Johansen, næstformand i DJ og Morten Langager, adm. direktør for Danske Medier. Fondens sekretær og daglige leder refererer til begge.

Nuværende bestyrelse
Adm. direktør Morten Langager, Danske Medier
Næstformand Tine Johansen, DJ
Forhandlings- og vilkårschef, Nanna Abildstrøm, DR
Administrerende redaktør Ole Sloth, Ekstra Bladet
Chefredaktør Bente Johannessen, Sjællandske Medier
Journalist Steen Kramhøft, DR
Journalist Villy Dall, Thisted Dagblad
Grafisk designer Karen Hedegaard, freelance

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen holder bestyrelsesmøder fire gange årligt. På mødet behandles bl.a. ansøgninger til PU efter skema C-F, samt individuelle ansøgninger om støtte til ledelseskurser og akademiske efteruddannelser.

Bestyrelsens sekretær
Michael Aage Jensen er bestyrelsens sekretær og daglig leder af Pressens Uddannelsesfond.

Henvendelser til bestyrelsen sker skriftligt pr. mail, tlf. eller brevpost:

E-mail: maj@pressensuddannelsesfond.dk

Pressens Uddannelsesfond
Pressens Hus
Skindergade 7
1159 København K
33974237/23450252