Bliv medlem

Blanketter
PU indmeldelsesblanket til direkte medlemmer_(pdf)
PU udmeldelsesblanket til direkte medlemmer (pdf)

To typer medlemskab
Virksomheder kan tilslutte sig fonden enten via overenskomst med DJ eller som direkte medlemmer. Begge typer medlemskab giver samme adgang for de omfattede medarbejdere til at søge fonden og opnå *ME-kurser til PU-pris.

Overenskomstbaseret medlemskab
PU er en del af overenskomsten mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og Dansk Journalistforbund (DJ). Aftalen i overenskomsten indebærer, at virksomhederne indbetaler et fast bidrag til fonden for hver omfattet medarbejder. DR, de offentlige arbejdsgivere og en del andre virksomheder i øvrigt har gennem journalistoverenskomsten tiltrådt aftalen.

Direkte medlemskab
En række virksomheder uden overenskomst med DJ har desuden valgt at melde sig ind i PU som ”Direkte medlemmer”. Virksomheden udpeger selv de omfattede medarbejdere, der har samme vilkår som medarbejdere tilsluttet via overenskomst med DJ. Freelancere kan melde deres virksomhed ind og dermed blive søgeberettigede. Ind- og udmeldelsesblanketter findes nederst på siden.

Hvordan virker medlemskabet?
Det er ukompliceret for virksomheder at være medlem af PU. Bidraget fastsættes ud fra medarbejdernes ansættelsesgrad og opkrævninger sker halvårligt på baggrund af virksomhedens egne indberetninger.

Hvad koster medlemskabet?
Bidraget pr. medarbejder fastsættes i overenskomsten mellem DMA og DJ. Det halvårlige bidrag udgør 1.250 kr. Bidraget opgøres procentvis efter medarbejdernes timetal, dog ikke under 20 t./ugen. For direkte medlemskab opkræves et halvårligt administrationsgebyr på 350 kr. Direkte medlemskab skal tegnes for minimum tre år.

Kontakt
Spørgsmål i forbindelse med direkte medlemskab af Pressens Uddannelsesfond kan rettes til Else Bjørn på telefon 23 84 60 40.

Blanketter
PU indmeldelsesblanket til direkte medlemmer_(pdf)

PU udmeldelsesblanket til direkte medlem