Andre støttemuligheder

Det kan være en god idé at undersøge, om du har mulighed for at få støtte fra andre fonde end PU. I de tilfælde, hvor det er muligt, vil PU råde ansøgeren til også at søge Ophavsretsfonden. Ordlyden af ansøgningen kan godt være den samme – det kræver altså ikke meget ekstra arbejde.

OPHAVSRETSMIDLER – støtter efteruddannelse af DJ-medlemmer
Mange medlemmer af Dansk Journalistforbund (DJ) kan søge ophavsretsmidler om støtte til efteruddannelse. Pengene kommer især fra de CopyDan-midler, som ikke umiddelbart har nogen ejermand. Fonden administreres af DJ og har ansøgningsfrist fire gange årligt.
Læs mere på DJ’s hjemmeside

DAGSPRESSENS FOND – støtter projekter til gavn for dagspressen
Alle kan søge Dagspressens Fond om støtte. Institutioner, foreninger, bladvirksomheder og enkeltpersoner. Fonden støtter uddannelse med henblik på virke for dagspressen og dermed beslægtet virksomhed samt til videnskabeligt arbejde eller indsats af lignende karakter. Fonden administreres af Danske Medier og har ansøgningsfrist to gange årligt.
Læs mere på Danske Mediers hjemmeside