Regler for støtte fra Pressens Uddannelsesfond

Forskellige regler for forskellige ansøgningstyper

Under ansøgning er reglerne for de forskellige ansøgningstyper beskrevet. Klik dig ind på den type, som matcher dit behov.

Søg altid før din efteruddannelse

Ansøgningen skal være indsendt til PU inden kursusstart. Det er ikke muligt at søge støtte med tilbagevirkende kraft. Søg altid i god tid inden din efteruddannelse. Orienter dig om tidsfrister og betingelser for de enkelte ansøgningstyper i vejledningerne til ansøgningsskemaerne.

Kontakt gerne PU

Hvis du er i tvivl om fortolkningen af reglerne for støtte, er du velkommen til at kontakte PU. Du kan også spørge din tillidsrepræsentant eller din arbejdsgiver.

Fuldstændig oversigt nedenfor

Pdf-dokumentet nedenfor indeholder en samlet oversigt over retningslinjerne for PU-støtte. Retningslinjerne er vedtaget af fondens bestyrelse.

Dokumenter til download Retningslinjer for PU-støtte