Refusion af PU-støtte

PU's medlemsvirksomheder kan få rabat på kurser under Mediernes Efteruddannelse. Dette gælder også fondens direkte medlemmer samt DJ-freelancere, som har en bekræftelse fra DJ. Bemærk at refusionen kun gælder kurser under Mediernes Efteruddannelse, som har en tydeligt markeret PU-rabat - ikke kurser, hvor der skal søges individuelle støtte. 

Refusionen sker via et skema på PU’s hjemmeside, og findes på denne måde:
 
1) log på PU's hjemmeside som bruger
2) på startsiden skal du nu vælge den nederste mulighed: "indberetning af virksomhedsrefusion"
3) klik på "opret ny ansøgning om refusion af PU-støtte"
4) udfyld skemaet og indsend. Hvis du er DJ-freelancer, så husk at vedhæfte bekræftelse fra DJ. 
 
Freelancere og mindre virksomheder kan afregne løbende. 
 
Større medlemsvirksomheder afregner kvartalsvis, medmindre andet er aftalt. PU har mulighed for at fremsende lister med de tilmeldinger, som vi har registreret. Dermed skal der kun indsendes ét skema, som rummer hele kvartalets aktivitet. Husk: det er en forudsætning for støtte, at tilmeldingen er foregået på portalen. Vi kan ikke udbetale støtten, hvis tilmeldingen er foregået uden om systemet.
 
Hvert kursus har på forhånd fået tildelt et fast støttebeløb. Beløbet er beregnet af PU og kan ikke ændres eller forhandles. På portalen vil PU-støtten tydeligt fremgå af det enkelte kursus. Enkelte kurser på portalen ikke har et støttebeløb. I disse tilfælde vil det fremgå tydeligt, at støtten skal søges individuelt hos PU. Det gælder primært for særligt dyre kurser, som for eksempel kurserne hos Poynter Institute. Bemærk, at en del ansatte i PU-virksomheder også har mulighed for at søge støtte fra Ophavsretsfonden under DJ.