Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan søge?

Redaktionelle medarbejdere på medlemsvirksomhederne kan søge midler til uddannelse og kompetenceudvikling i PU. Du er omfattet af PU, hvis din arbejdsgiver er medlem af fonden og betaler bidrag for dig. Selvom din arbejdsgiver står på listen over medlemsvirksomheder, er det altså ikke sikkert, at du er omfattet af PU. Spørg din tillidsrepræsentant hvis du er i tvivl eller læs mere her.

Er du ledig DJ-medlem, skal du søge støtten igennem DJ.


Hvad kan jeg få støtte til?

Udviklings- og uddannelsesaktiviteter, der har relevans for dit fag og arbejde. Det kan være færdigsyede kurser eller forløb, du selv planlægger. PU kan også give støtte til forskning og undersøgelser, der handler om redaktionelle medarbejderes uddannelse og efteruddannelse.

Hvor meget kan jeg få i støtte?

Ved individuelle forløb yder PU normalt en tredjedel af efteruddannelsens pris i støtte, dog max 10.000 kroner og aldrig mere end arbejdsgiveren bidrager med. 

Hvor meget skal min arbejdsgiver betale?

Når du søger om midler i PU, er bevillingen blandt andet betinget af, at din arbejdsgiver også yder økonomisk støtte til dit projekt. Det kan være i form af det beløb, det ellers koster at sende dig på den uges efteruddannelse, som de fleste har ret til ifølge overenskomsten. Der er ingen faste regler, men jo højere bidrag arbejdsgiveren selv yder, des bedre vilkår har ansøgningen. PU kan aldrig bevilge et højere beløb end arbejdsgiveren.

Hvor ofte kan jeg søge?

Der er principielt ingen begrænsning for, hvor ofte du kan søge. Hver ansøgning vurderes individuelt fra gang til gang.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Individuelle ansøgninger om støtte til efteruddannelse (type A og B) behandles så vidt muligt løbende og inden for 10 dage. For øvrige ansøgningstyper er der ansøgningsfrist fire gange årligt:

    31. marts
    30. juni
    30. september
    31. december


Hvordan ansøger jeg?

Når du har fundet ud af, om du er berettiget til PU-støtte, skal din arbejdsgiver godkende og anbefale forløbet. Du finder den relevante ansøgningsformular her.

Er PU-støtte skattepligtig?

Når støtten udbetales direkte til arbejdsgiver, skal PU ikke indberette til SKAT. Hvis støtten udbetales til medarbejderen, er reglerne som følger: hvis støtten er udbetalt til efteruddannelse i udlandet bliver støtten indberettet til SKAT - dog som skattefritaget. Hvis støtten er udbetalt til efteruddannelse i Danmark skal et eventuelt overskud indberettes til SKAT. Gem dog altid de bilag som dokumenterer dine udgifter i forbindelse med efteruddannelsen, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål.

Hvor kommer pengene fra?

Midlerne i PU stammer fra indbetalinger fra medlemsvirksomhederne og fra Dansk Journalistforbund, der indbetaler bidrag for ledige medlemmer. For tiden er medlemsbidraget 2.500 kr. årligt.