Bestyrelsen

Lige dele medarbejdere og arbejdsgivere

Bestyrelsen i PU er sammensat af fire repræsentanter for henholdsvis medarbejdere og arbejdsgivere.

Fælles ledelse og administration

Fondens administration ledes af Tine Johansen, næstformand i DJ og Ebbe Dal, adm. direktør for Danske Medier. Fondens sekretær refererer til begge.

Nuværende bestyrelse

Adm. direktør Ebbe Dal,  Danske Medier
Næstformand Tine Johansen, DJ
Underdirektør Jonas Svava Iversen, DR
Chefredaktør Jens Grund, Berlingske
Chefredaktør Bente Johannessen, Sjællandske Medier
Journalist Sanne Strøh Andersen, DR
Journalist Villy Dall, Thisted Dagblad
Grafisk designer Karen Hedegaard, freelance

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder bestyrelsesmøder fire gange årligt, to-tre uger efter de officielle ansøgningsfrister for ansøgningstyperne C-F som er:

  • 31/3
  • 30/6
  • 30/9
  • 31/12

Bestyrelsens sekretær

Michael Aage Jensen er bestyrelsens sekretær og daglig leder af Pressens Uddannelsesfond.

Henvendelser til bestyrelsen

Henvendelser til bestyrelsen sker skriftligt pr. mail eller brevpost:

[email protected]

Pressens Uddannelsesfond
Pressens Hus
Skindergade 7
1159 København K