Andre fonde

Forøg mulighederne for støtte: Søg flere fonde

Det er en god idé, at undersøge om du har mulighed for at få støtte fra andre fonde end PU. I de tilfælde hvor det er muligt, vil PU råde ansøgeren til også at søge Ophavsretsfonden. Ordlyden af ansøgningen kan godt være den samme - det kræver altså ikke meget ekstra arbejde. 

OPHAVSRETSFONDEN - støtter efteruddannelse af DJ-medlemmer

Mange medlemmer af Dansk Journalistforbund (DJ) kan søge Ophavsretsfonden om støtte til efteruddannelse. Det er dog primært de skrivende, der har mulighed for støtte fra Fonden. Pengene kommer fra de CopyDan-midler, som ikke umiddelbart har nogen ejermand. Fonden administreres af DJ og har ansøgningsfrist fire gange årligt. Læs mere på DJ's hjemmeside.

DAGSPRESSENS FOND - støtter projekter til gavn for dagspressen

Alle kan søge Dagspressens Fond om støtte. Institutioner, foreninger, bladvirksomheder og enkeltpersoner. Fonden støtter uddannelse med henblik på virke for dagspressen og dermed beslægtet virksomhed samt til videnskabeligt arbejde eller indsats af lignende karakter. Fonden administreres af Danske Medier og har ansøgningsfrist to gange årligt. Læs mere på Danske Mediers hjemmeside.